Алла Тимчак -Sandplay терапевт, психолог

Алла Тимчак  -Sandplay терапевт, психолог

Вітаю вас на моєму блозі!Welcome to my blog!

Відкрита до співпраці з усіма, хто займається питаннями відповідального батьківства, підготовки до партнерських пологів,пропагуванням екологічного грудного вигодовування,раннім розвитком дитини, сімейним консультуванням./I am eager to cooperate with anyone who deals with issues related to responsible parenthood, partner birth preparation, promotion of ecological breastfeeding, early development of children and family counseling.

понеділок, 18 липня 2011 р.

Trainings in the Youth Camps/Тренінги в літніх молодіжних таборах.

Specialists state that nowadays psychological preparation for motherhood is more directed towards the work with expectant parents. According to the specialists this kind of approach does not allow a person to be fully prepared for parental role. Preparation for family life and parenthood should be conducted much earlier - one of the appropriate periods for this is early adolescence.
I developed a serious of training to fulfill these tasks on request of international charitable organization. These trainings take place at summer youth camps, and they receive wonderful feedback from young people. Personal hard work, development of talents, feelings and skills will definitely bring results.

Фахівці стверджують, що на сьогодні, психологічна підготовка до материнства більшою мірою орієнтована на роботу з майбутніми батьками в період очікування дитини.Такий підхід, на думку спеціалістів не дозволяє людині цілісно на усіх рівнях розвитку особистості готуватися до батьківської ролі. Підготовка до сімейного життя та батьківства повинна здійснюватися набагато раніше,- одним із сприятливих для цього періодів є рання юність.
На пропозицію міжнародної християнської організації я розробила низку тренінгів, спрямованих на реалізацію цих завдань.Тренінги проходять в літніх молодіжних таборах і гарно сприймаються молоддю.Наполеглива праця над собою,своїми здібностями, почуттями та навичками обов'язково принесуть результати.